הסכמות

הסכמות

הרב פישל ג׳ייקובס
 מחבר ספרי חכמת הטהרה ו Family Purity
משיב לשאלות הלכתיות של משתמשי האתר

פתח הסכמה

הרב מנחם בורשטיין
ראש ומייסד מכון פועה

פתח הסכמה

הרב מרדכי וויליג

ראש הישיבה ישיבה יוניברסיטי

פתח הסכמה

הרב אלחנן לואיס
רב משיב במכון פועה
רב משיב באתר ישיבה
רב קהילת תפארת אבות, אפרת

פתח הסכמה

הרב יוסף כרמל

ראש מכון ארץ חמדה
אב בית הדין משפט והלכה בישראל

פתח הסכמה

הרב משה ארנרייך

ראש מכון ארץ חמדה
דיין בבית הדין לגיור מטעם הרבנות הראשית לישראל

פתח הסכמה

הרב יוסף צבי רימון
ראש ומייסד עמותת סולמות
ראש בית המדרש במרכז האקדמי לב

פתח הסכמה

הרב יצחק מלבר
מייסד וראש ארגון טהרינו

פתח הסכמה

הרב קנת’ אומן
רב קהילת ישראל הצעיר, פלטבוש
ראש ארגון יועצות ההלכה בארה”ב
נשיא לשעבר של מועצת רבני אמריקה
נשיא לשעבר של מועצת רבני פלטבוש
הרב הלל סיימון

מתאם רבנות ראשי בבית דין צדק, לונדון
מפקח כשרות ראשי בבית הדין שע”י הרבנות הראשית לאנגליה

פתח הסכמה

הרב בנימין כהן

חבר בית הדין של הרבנות הראשית רמלה, ישראל
מחבר ספרי שו״ת דברי בנימין ושושנת יעקב

פתח הסכמה

הרב אלחנן בן נון
רב היישוב שילה

פתח הסכמה